TYGODNIK PARAFII NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W SUŁOSZOWEJ; NR 552; 14.08.2022

Ewangelia według świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął. Chrzest mam przyjąć, i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie podzielonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej».

Komentarz do Ewangelii  – ogień i wymagania

W czasie wizyty św. Jan Pawła II na Jasnej Górze w 1983 roku padły znamienne słowa, skierowane do młodzieży w czasie Apelu Jasnogórskiego: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”. Czemu ma służyć stawianie wymagań? Mądry wychowawca odpowie, że prawidłowemu rozwojowi, ponieważ każą one iść do przodu i pokonywać napotykane przeszkody i trudności.

Żeby wiara mogła zapłonąć żarem, płomień wiary musi być nieustannie podtrzymywany i podsycany. Pewną analogię możemy zobaczyć w ogniu olimpijskim, który jest wzniecany przy pomocy promieni słonecznych w ruinach świątyni Hery w starożytnej Olimpii na Peloponezie. Stamtąd sztafeta olimpijska przekazuje pochodnię olimpijską kolejnym biegaczom. Tradycja zapalania ognia sięga Igrzysk z 1928 roku, a jego przenoszenia w sztafecie – 1936 roku. Na koniec ogień niesiony w pochodni przybywa do miasta-gospodarza igrzysk. Tutaj w trakcie ceremonii otwarcia zapalany jest znicz olimpijski, który płonie przez cały czas trwania zawodów. Płomień ognia olimpijskiego może zgasnąć, jak zdarzyło się to trzykrotnie w wyniku oberwania chmury czy problemów technicznych. Podobne niebezpieczeństwo grozi płomieniowi wiary, który może zmniejszyć swoją intensywność lub zupełnie zagasnąć pod wpływem trudnych wydarzeń życiowych czy własnych zaniedbań, które mają wpływa na osłabienie wiary.

Wiara, która jest dynamizmem otrzymanym na chrzcie, nie jest wolna od znaków zapytania czy różnego rodzaju wątpliwości. Częsta bywalczyni jednego z forów internetowych napisała m.in.: „Niepokoi mnie jakość mojej wiary. To, że moja wiara jest słaba, że nie potrafię dawać świadectwa. Staram się kierować w życiu wiarą, ale widzę, że postępuję nie tak jak powinnam – jaka jest wola Boża, chociaż nie wiem często jak powinnam. Niepokoi mnie, gdy widzę, że ktoś czyni coś niezgodnego z przykazaniami, ale nie umiem podjąć tematu, porozmawiać z kimś o tym tak, aby go do Boga przybliżyć. Staram się kierować w życiu katolickimi zasadami, ale coraz wyraźniej widzę, że to, co dla mnie jest oczywiste, nie jest oczywiste dla innych, nawet dla tych, którzy chodzą do kościoła co niedzielę”.

Wiara domaga się od nas dociekliwości w poznawaniu, stawianiu pytań, jak i poszukiwaniu odpowiedzi. Ale człowiek wiary powinien mieć również odwagę i żar Ducha Bożego, aby żyć wiarą na co dzień. Andrea Bocelli, najpopularniejszy tenor świata a jednocześnie człowiek głębokiej wiary, wyznał w jednym z wywiadów prasowych: „Sądzę […], że każdy z nas ma wielki przywilej, ale i konkretny obowiązek bycia żywym, pulsującym i pełnym radości świadkiem wiary chrześcijańskiej. Mało tego, mamy ją nieść, gdzie tylko możemy, poprzez przykład życia i propozycję dzielenia się z innymi, dawania siebie”.

Nie da się żyć i rozwijać właściwie bez stawiania wymagań sobie i innym. Wzorem jest dla nas Syn Boży, który jako największe kryterium pozostawił nam miłość do końca. Uobecnia się ona w Eucharystii, jak również jest wezwaniem, by zapalać miłością spotkanych po wyjściu ze świątyni ludzi. Będzie to możliwe tylko wtedy, gdy każdego dnia będziemy pogłębiali naszą osobistą więź z Jezusem.

Cud eucharystyczny w Lanciano

Lanciano jest średniej wielkości miastem o starożytnych rzymskich korzeniach, położonym w środkowych Włoszech w regionie Abruzji, w pobliżu Adriatyku. Cud eucharystyczny w tej miejscowości miał miejsce w VIII wieku w małym kościele poświęconym św. św. Longinowi i Domicjanowi. Świątynia została powierzona małej grupie mnichów obrządku wschodniego z zakonu bazylianów. Zgodnie z legendami i zapisami pewien kapłan zwątpił w realną obecność Jezusa w Eucharystii. Podczas odprawiania mszy świętej, gdy tylko wypowiedział słowa konsekracji, hostia została przemieniona w ciało Jezusa, a wino w Jego krew. Po niedługim czasie krew zakrzepła w pięć grudek o nieregularnym kształcie. Relikwie cudu eucharystycznego przechowywane były w kościele pw. św. Longina do czasu zakończenia budowy kościoła św. Franciszka. W 1920 roku zostały umieszczone za głównym ołtarzem, gdzie pozostają do dziś. Kościół znajduje się obecnie pod opieką franciszkanów konwentualnych.

Relikwie cudu eucharystycznego

Po wejściu do głównej nawy wzrok zwiedzającego natychmiast przykuwa to, co znajduje się za głównym ołtarzem. Pod monumentalnym marmurowym cyborium znajduje się okazałe marmurowe tabernakulum, w którym znajdują się relikwie cudu eucharystycznego. Całość jest ukryta za wysokim, majestatycznym, ciemnym welonem. Przypomina on zasłonę Świątyni Jerozolimskiej, oddzielającą miejsce święte od najświętszego, czyli wewnętrznego sanktuarium, w którym mieszkał sam Bóg. Relikwie można zobaczyć z bliska – prowadzą do nich schody. Relikwię ciała Pańskiego przechowuje się w kunsztownej srebrnej monstrancji wykonanej przez neapolitańskiego artystę na początku XVIII wieku. Grudki krwi znajdują się natomiast w XVII-wiecznym kielichu z kryształu górskiego.

Podczas gdy inne cuda eucharystyczne są trudne do jednoznacznego określenia, ten jest wyjątkowy. Cuda eucharystyczne są często trudne do zauważenia z daleka, a same ich ślady to często ciemne plamy krwi na pergaminie lub szatach liturgicznych. W przypadku cudu eucharystycznego z Lanciano hostia ma kształt okrągły i jest podobna wielkością do dużej hostii używanej podczas mszy św. Jest płaska, choć uważa się, że kiedyś miała kształt serca. Niektórzy sugerują, że w pewnym momencie została spłaszczona, aby mogła zmieścić się w relikwiarzu. Wokół krawędzi znajdują się liczne otwory, prawdopodobnie po gwoździkach, którymi była niegdyś rozciągnięta w celu ekspozycji.

Badanie naukowe cudu w Lanciano

W listopadzie 1970 roku, na prośbę arcybiskupa Lanciano i za zgodą Watykanu, franciszkanie poddali relikwie badaniu naukowemu. Zadanie to zostało powierzone prof. Edoardo Linoli ze szpitala w Arezzo, profesorowi anatomii, histologii, chemii i mikroskopii klinicznej. Naukowcowi pomagał profesor Ruggero Bertelli z Uniwersytetu w Sienie. 4 marca 1971 r. ukazała się szczegółowa relacja z przeprowadzonych badań. Oto główne wnioski:

 • Relikwia jest ludzkim mięśniem sercowym składającym się z tkanki mięśni prążkowanych śródsierdzia.
 • W zachowanym ciele znajdują się różne części serca: śródsierdzie, wsierdzie, nerw błędny i lewa komora serca o dużej grubości mięśnia sercowego.
 • Krew jest krwią ludzką: analiza chromatograficzna wykazała to z całą pewnością.
 • Ciało i krew były ludzkie i obie należały do tej samej grupy krwi – AB.
 • Nie było śladu soli ani substancji konserwujących stosowanych w starożytności do balsamowania lub mumifikacji.

Osoby badające cud zgodziły się, że niezwykłym był fakt, że ciało i krew zachowały się przez 12 wieków, mimo że były pozostawione w stanie naturalnym i stale narażone na działanie atmosfery i czynników biologicznych.

Każda msza święta jest cudem

I choć wielki cud, taki jak w Lanciano, może imponować, nigdy nie powinniśmy zapominać, że za każdym razem, gdy uczestniczymy we mszy świętej, jesteśmy świadkami cudu. Substancja chleba i wina zostaje przemieniana w ciało i krew Pana Jezusa, chociaż „cechy akcydentalne”, a więc charakterystyczne dla chleba i wina, zwykle pozostają. Bóg pozwala nam czasem obserwować wydarzenia takie jak w Lanciano, w których nie tylko zmienia się substancja, ale także cechy akcydentalne. Chociaż nikt nie zna zamysłu Boga, być może jest tak, abyśmy podobnie jak niegdyś bazyliański mnich, a wcześniej św. Tomasz, także mogli „zobaczyć i uwierzyć” (por. J 20,29).

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA  14. 08. 2022

XX NIEDZIELA ZWYKŁA

 1. Dzisiaj nasza Parafia przeżywa odpust ku czci św. Wawrzyńca, diakona i męczennika z III w. Sumie odpustowej, o godz. 11:30, będzie przewodniczył i kazania przez cały dzień głosi ks. Robert Młynarczyk – ekonom Krakowskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Do udziału w procesji zapraszam całą asystę, wszystkich Parafian i Gości.
 2. Jutro uroczystość Wniebowzięcia NMP. Po wszystkich Mszach świętych, również w kaplicy – błogosławieństwo ziół i kwiatów. Msze święte tak, jak w każdą niedzielę.
 3. W środę wspomn. św. Jacka. Po Mszy św. popołudniowej Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
 4. W piątek po Mszy św. 17:30 zapraszamy na Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
 5. W sobotę wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora Kościoła, wielkiego czciciela NMP.
 6. Za tydzień, jak zwykle w 3 niedzielę miesiąca, taca na cele inwestycyjne. „Bóg zapłać” za ofiary.        
 7. Polecamy w naszych modlitwach Panu Bogu tegoroczne zbiory i pracujących na roli. Dożynki Diecezjalne odbędą się za tydzień w Jerzmanowicach. O godz. 14:15 ocena wieńców przy kościele parafialnym św. Bartłomieja, następnie przemarsz korowodu dożynkowego na boisko sportowe przy szkole i Msza święta dziękczynna za tegoroczne zbiory pod przew. Ks. Bpa Grzegorza Kaszaka. Po Mszy św. obrzęd dożynkowy, a o godz. 18:00 gwiazda wieczoru – Jacek Stachursky.
 8. Nasze Gminno – Parafialne Dożynki odbędą się za dwa tygodnie, 28 sierpnia, też z udziałem Ks. Biskupa Grzegorza Kaszaka. Msza święta dziękczynna rozpocznie się o godz. 14:00.
 9. Zachęcam do lektury „Niedzieli” – temat pielgrzymowanie, oraz naszej gazetki parafialnej „Głos Serca” z artykułem o Lanciano, jednym z wielu cudów eucharystycznych w historii Kościoła.
 10. Gorące podziękowanie za pomoc w podjęciu pielgrzymki krakowskiej, wszystkim darczyńcom i pomagającym w obsłudze kulinarnej.
 11. Serdeczne „Bóg zapłać” mieszk. ul. Krakowskiej od 1 do 19 za posprzątanie kościoła na niedzielę. W sobotę prosimy o pomoc w sprzątaniu naszej świątyni mieszk. ul Krakowskiej od nr 21 do 39.
 12. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia składamy serdeczne życzenia, Gościom i Parafianom życzymy radosnej niedzieli i dobrego całego tygodnia.  

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH OD 15 DO 21 SIERPNIA 2022 ROKU

15. 08.

 PONIEDZIAŁEK – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP  

7:00

 

9:30

11:30

17:30

 

8:00Kapl.

10:00Kapl.

1) + Mariana PASTERNAKA – od wnuków: Macieja, Piotra, Pawła i Jasia

2) + Barbarę ZAWŁOCKĄ w rocz. śm. Andrzeja Józefa SEWERYNÓW – od rodziny

+ Stefanię w rocz. śm. Mariana Józefa CHMIESTÓW   

CHRZEST: Hanna Gabriela SZEWCZYK

1) + Jana GAŁKĘ – gregor. 15

2) + Piotra Władysławę KRAWCZYK

+ Stanisławę Piotra Józefa Katarzynę Zofię Stefana KOCJAN

+ Józefa Leokadię Grzegorza POGAN Natalię Mariana WOSZCZKÓW

16. 08.

   WTOREK   

7:00

 

7:30

 

17:30

 

1) + Jana GAŁKĘ – gregor. 16   

2) + Alinę Eugeniusza Krzysztofa BARTYZEL Zuzannę Tadeusza KAFEL

1) + Danutę DROŻYŃSKĄ w 7 dzień po śmierci

2) O błog. Boże i opiekę MB w rodz. GORAJÓW i za zm. z rodz. – od Sylwii z dziećmi

1) + Jakuba Zofię WOSZCZEK Katarzynę Wojciecha KUĆMIERZ i zm. z tych rodzin

2) + Janinę Tadeusza CYGANKIEWICZ w rocz. śm. – od syna z rodz.

17. 08.

  ŚRODA    

7:00

 

7:30

 

17:30

1) + Jana GAŁKĘ – gregor. 17

2) + Piotra Juliannę Franciszka Marię MROZOWSKICH – od rodziny

1) + Romana Mariannę GĘGOTEK

2) + Tomasza TRÓLKĘ w 7 dzień od śmierci

1) + Mariana GĘGOTKA – od wnuków i wnuczek

2) + Jana Zofię Józefa DROŻYŃSKICH Mariannę Józefa POSTÓŁ

18. 08.

  CZWARTEK   

7:00

 

7:30

 

17:30

1) + Jana GAŁKĘ – gregor. 18

2) O zdrowie, bł. Boże, dary Ducha św. i opiekę MB dla czł KZR MB Uzdrowienia Chorych  

1) + Danutę DROŻYŃSKĄ – od córki Eweliny i syna Tadeusza

2) + Tomasza TRÓLKĘ – od koleżanki Magdaleny Kordaszewskiej z rodz.

1) + Jacka KRAWCZYKA w rocz. śm. – od rodziny

2) + Tadeusza w rocz. śm. Marię KISZKA – od rodziny

19. 08.

  PIĄTEK   

7:00

 

7:30

 

17:30

 

1) O nawrócenie grzeszników i dobrą śmierć dla wszystkich – stow. MB PDŚm.

2) + Anielę Piotra DROŻYŃSKICH Stanisławę Wawrzyńca BARANKÓW

1) + Zbigniew MAZELĘ Marka GĄDKA – od Pawła Mazeli z rodz.

2) + Danutę DROŻUŃSKĄ – od Marka i Grażyny ADAMEK

1) + Jana GAŁKĘ – gregor. 19

2) + Zofię w 1 rocz. śm. Mieczysława GĘGOTKÓW – od dzieci z rodzinami

20. 08.

  SOBOTA    

7:00

 

7:30

 

17:30

 

1) Dziękczynno – błag. o łaskę zdrowia, dary Ducha Św, i opiekę MB w rodz. BARANKÓW

2) + Jana GAŁKĘ – gregor. 20  

1) O zdrowie,  bł. B, dary D. św. i opiekę MB dla Pawła w 25 rocz. urodzin – od rodziców i siostry

2) + Tomasza TRÓLKĘ – od mamy

1) O zdrowie, bł. Boże, dary Ducha św. i op. MB dla Adama i Moniki OSTACHOWSKICH w r. śl.

2) + Beatę ŚMIGIELSKĄ – od męża i dzieci 

21. 08.

NIEDZIELA    

7:00

 

9:30

11:30

 

17:30

8:00Kapl.

10:00Kapl.

1) + Jana GAŁKĘ – gregor. 21

2) + Witolda KRAWCA – od Katarzyny i Bogumiła Górków

+ Józefa CHMIESTA – od żony z rodz.

1) O zdr, bł. B, dary D. św. i opiekę MB dla Anny BARANEK w 50 rocz. ur. – od męża z rodz.

2) CHRZEST: Antoni GÓRKA

+ Eugenię Tadeusza CADER – od wnuczki Ani z rodz.  

+ Zofię Piotra WOSZCZEK Tadeusza GĄDKA Janinę Władysława FILIST i zm. z rodz. – od rodz. Gądków

+  zm. z rodz. KIJAKÓW, SIUDUTÓW i KSIĄŻKÓW